Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu uregulowanie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Narodowy Instytut Społeczny (zwaną dalej „NIS”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilanowskiej 16/20/16 00-422, z adresem mailowym kontakt@cmg.org.pl posiadającą numer identyfikacji podatkowej 7010441057, za pośrednictwem strony internetowej cmg.org.pl (zwanej dalej „witryną”).

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w NIS zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

NIS jest zobowiązana do ochrony prywatności w Internecie. Również jesteśmy członkami NIS i zarządzamy prywatnością innych jak naszą własną. Dzielimy się z Tobą niniejszą polityką prywatności po to, abyś był informowany o tym, jak traktujemy Twoje dane osobowe oraz aby powiedzieć o naszym wysiłku wkładanym w to, aby zachować Twoje informacje bezpiecznie i poufnie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym, co następuje po to, aby zrozumieć naszą politykę i zasady traktowania i zarządzania Twoimi danymi osobowymi. Używając lub mając dostęp do strony, zgadzasz się z poniższą polityką prywatności.

Zasada ta ma zastosowanie tylko do informacji gromadzonych przez Stronę (NIS) i nie ma zastosowania do informacji zebranych przez inne powiązane strony internetowe, strony trzecie oraz aplikacje trzecich stron, które mogą przekierowywać na nasze strony i które mogą być dostępne z naszych stron. Ta zasada odnosi się również do kontaktu poza siecią (offline) pomiędzy użytkownikiem a NIS.

Polityka ta może się zmieniać w czasie (patrz: „Zmiany w polityce prywatności”), a dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem tych zmian. Prosimy czytać i przeglądać politykę regularnie, aby być na bieżąco z wszystkimi zmianami. W każdym przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian, będziemy publikować informacje o nich na naszej stronie internetowej oraz zostaniesz o nich poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/179, (zwane dalej „RODO”), NIS informuje, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy online dostępnych na naszej platformie zostaną włączone do rejestru przetwarzania danych. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i posiadaczem rejestru jest NIS.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Razem z informacjami, które nam Pan/Pani przekazuje, zbieramy pewne dodatkowe dane, aby móc ulepszać nasze kampanie i być w stanie lepiej realizować naszą wspólną misję.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem witryny będą wykorzystywane do następujących celów:

Prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej o innych kampaniach, które naszym zdaniem mogą być interesujące: NIS wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe do wysyłania pocztą NIS wiadomości oraz podziękowań i innych wiadomości w imieniu fundacji; komunikacji związanej z darowiznami i newsletterami, publikacjami na wybrane tematy , komunikacji o wsparciu finansowym wybranych przedsięwzięć NIS lub o zbiorowym finansowaniu (crowdfunding) konkretnej kampanii; informowanie o możliwości zamiany jednorazowej darowizny na rzecz NIS na comiesięczną; ponadto jeśli poda nam Pan/Pani swój numer telefonu lub adres pocztowy, chociaż nie jest to obowiązkowe, możemy skontaktować się z Panem/Panią telefonicznie, smsem lub wysyłając korespondencję na adres pocztowy na tematy związane z programem darowizn lub poinformować Pana/Panią o innych sposobach, jakimi można wesprzeć naszą działalność; lub też wysyłając zaproszenia na wydarzenia NIS. Większość komunikacji marketingowej jest wysyłana pocztą elektroniczną, a czasami także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą prawną, która pozwala NIS na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.

Zarządzanie darowiznami, których dobrowolnie dokonał/a Pan/Pani na rzecz NIS: NIS obsługuje Pana/Pani dane bankowe w celu przeprowadzenia odpowiednich transakcji (jednorazowych i regularnych) darowizn, które zechce Pan/Pani uczynić na rzecz NIS.

Podstawą prawną, która pozwala NIS na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO. Dane Pana/Pani karty kredytowej są gromadzone i przetwarzane na naszej stronie obsługującej darowizny za pośrednictwem platform płatniczych podmiotów trzecich, dlatego też podlegają one polityce prywatności tychże podmiotów. Nie mamy kontroli ani nie jesteśmy odpowiedzialni za proces zbierania, wykorzystywania i rozpowszechniania Pana/Pani danych osobowych przez podmioty trzecie. Otrzymujemy tylko informację o wysokości płatności; nie przechowujemy ani nie zapisujemy numeru Pana/Pani karty kredytowej w naszych systemach.

Bezpieczeństwo danych

W chwili, gdy przekazuje Pan/Pani NIS swoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane będą traktowane w sposób bezpieczny i poufny. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może gwarantować 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu NIS wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub nielegalnym zmianom. Środki te podjęto po uwzględnieniu kryteriów, takich jak zasięg, kontekst i cel przetwarzania danych, warunki techniczne oraz istniejące ryzyko.

Cookies

Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji wyświetlania stron.

Linki do innych stron internetowych

NIS może zawierać linki do stron osób trzecich i inne witryny internetowych mogą zawierać linki do naszej witryny. Do stron internetowych, które działają według własnych zasad użytkowania i polityki prywatności. NIS nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi stron trzecich. A za pomocą tej witryny użytkownik potwierdza i zgadza się, że NIS nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych osób trzecich, nie popiera ich i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że NIS nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z zastosowaniem lub podaniem treści, reklamy, produktu lub innych materiałów z tych stron lub dostępnych na nich.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane do celów komercyjnych. Niektóre podmioty działające na zlecenie NIS mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i innych informacji, aby pomóc NIS w obsłudze przetwarzania danych osobowych i zapewnieniu jakości przetwarzania danych. NIS gwarantuje, że wymienione podmioty przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, które mają w tym przypadku bezpośrednie zastosowanie.

Uprawnienia

Użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im praw dostępu, poprawiania, sprzeciwu, usuwania i ograniczania dostępu do swoich danych w odniesieniu do NIS. W tym celu wystarczy wysłać pisemny wniosek wraz z kopią krajowego dokumentu tożsamości lub jego odpowiednika za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Jeśli wniosek nie spełnia niezbędnych wymagań, NIS może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

UprawnieniaCo się na nie składa
Prawo dostępuSprawdzenie, jakie dane osobowe przetwarza NIS
Prawo do sprostowaniaZmiana danych osobowych, które przetwarza NIS, jeśli są nieprawidłowe.
Prawo do sprzeciwuŻądanie, aby NIS nie wykorzystywało danych osobowych do poszczególnych celów
Prawo do usunięciaŻądanie, aby NIS usunęło dane osobowe
Prawo do ograniczenia Żądanie, aby NIS ograniczyło przetwarzanie danych osobowych
Prawo do zgłoszenia roszczenia właściwym organom

Zmiany w Polityce Prywatności

NIS może zmienić w całości lub skorygować niniejsze zasady w dowolnym czasie według własnego uznania.

Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną Polityką prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkowników, zamieścimy ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny i powiadomimy o tym e-mailem.

Zaktualizowano 30 kwietnia 2020 r. Najnowsze aktualizacje Polityki prywatności NIS zapewniają większą kontrolę nad danymi osobowymi i wdrażają nowe europejskie przepisy dotyczące ochrony danych.